Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
Ajtywni na szlaku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 31 grudnia 2023 21:30

Z końcem grudnia Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Gminy Stoczek zakończyło realizację projektu  „Aktywni na szlaku”. Jego głównym założeniem było pobudzenie aktywności ruchowej oraz podniesienie stopnia umiejętności praktycznych w zakresie korzystania przez dzieci i młodzież oraz osoby starsze ze sprzętu turystycznego, wykorzystywanego w turystyce kwalifikowanej wraz z nabyciem wiedzy i umiejętności przygotowania się do uprawiania poszczególnych form turystyki kwalifikowanej.

W ramach projektu uczestnicy wzięli udział w zajęciach szkoleniowych (prowadzonych w formie warsztatów), podczas których poznawali zasady bezpiecznego organizowania danej formy turystyki, właściwego posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w danej formie turystyki, skompletowania oraz zabezpieczenia na trasę odpowiedniego ekwipunku, właściwego dla danej formy turystyki oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaopatrzeni w niezbędną wiedzę beneficjenci projektu sprawdzali swoją wiedze i umiejętności w praktyce, uczestnicząc w organizowanych w ramach projektu imprezach turystycznych. W  projekcie wzięło udział 237 osób, które uczestniczyły w 3 rajdach rowerowych, 7 spływach kajakowych, dwóch wycieczkach pieszych oraz 2 marszach Nordic Walking.

Mamy nadzieję, że proponowane w projekcie działania turystyczne zaktywizowały społeczność mieszkańców regionu, skłaniając do podróżowania i spędzania czasu w sposób aktywny.

Zadanie publiczne pn. "Aktywni na szlaku" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

 
Aktywni na szlaku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 31 października 2023 00:00

Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Gminy Stoczek realizuje projekt „Aktywni na szlaku”. W ramach projektu młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczy w wyciekach turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, kajakowej, które poprzedzone są warsztatami z pierwszej pomocy oraz z zakresu umiejętności niezbędnych w danym rodzaju turystyki.

 

Zadanie publiczne pn. "Aktywni na szlaku" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


 
Rekrutacja do projektu "Aktywni na szlaku" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 czerwca 2023 00:00

Stowarzyszenie Na Rzecz rozwoju Gminy Stoczek zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego (uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorów) do uczestnictwa w projekcie „Aktywni na szlaku” Aby zgłosić chęć uczestnictwa w projekcie należy zapoznać się z informacjami (regulaminem uczestnictwa) dostępnym po uruchomieniu formularza rekrutacyjnego oraz uzupełnić dane w formularzu znajdującym się pod linkiem

https://forms.gle/Xt8ytB6SxW7fSwj78

Na zgłoszenia czekamy do 24 czerwca 2023 r.

Informacje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie zostaną przesłane na adres e-mail podany w formularzu.

 

Zadanie publiczne pn. "Aktywni na szlaku" jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 
Aktywni na szlaku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 12 czerwca 2023 00:00

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek realizuje zadanie publiczne pn: „Aktywni na szlaku”. Głównym celem zadania jest pobudzenie aktywności ruchowej oraz podniesienie stopnia umiejętności praktycznych w zakresie korzystania przez dzieci i młodzież oraz osoby starsze ze sprzętu turystycznego, wykorzystywanego w turystyce kwalifikowanej wraz z nabyciem wiedzy i umiejętności przygotowania się do uprawiania poszczególnych form turystyki kwalifikowanej. Zakładany cel osiągnięty zostanie poprzez udział beneficjentów projektu w zajęciach, podczas których uczestnicy poznają zasady bezpiecznego organizowania danej formy turystyki, właściwego posługiwania się sprzętem wykorzystywanym w danej formie turystyki, skompletowania oraz zabezpieczenia na trasę odpowiedniego ekwipunku właściwego dla danej formy turystyki oraz zasady udzielania pierwszej pomocy. Zaopatrzeni w niezbędną wiedzę beneficjenci projektu będą mogli sprawdzić swoją wiedze i umiejętności w praktyce, uczestnicząc w organizowanych w ramach projektu imprezach turystycznych. W ramach zadania, na terenie powiatu węgrowskiego zorganizowane zostaną 3 rajdy rowerowe, 7 spływów kajakowych, 2 dwudniowe wycieczki piesze oraz 2 marsze Nordic Walking, w których weźmie udział 237 osób – uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz seniorów – mieszkańców województwa mazowieckiego.
Wkrótce zaprosimy Państwa do rejestracji uczestnictwa w projekcie publikując link zgłoszeniowy.

Zadanie zakłada udział osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na równi z pozostałymi beneficjentami. Zadanie realizowane będą w miejscach pozbawionych barier architektonicznych; w razie potrzeby osobom z potrzebami będzie przydzielony indywidualny opiekun. Osobom uczestniczącym w wycieczkach zostanie zapewnione wsparcie indywidualnych opiekunów. W działaniach projektowych osoby ze szczególnymi potrzebami będą mogły korzystać z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W przypadku problemów z korzystaniem ze sprzętu turystycznego specyficznego dla danego typu wycieczki, osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnione zostanie wsparcie logistyczne.

Zadanie publiczne pn.: „Aktywni na szlaku” jest współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego
 
Impreza kulturalno-promocyjna promująca tradycje dożynkowe Mazowsza PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 31 sierpnia 2022 13:02

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, Wójt Gminy Stoczek oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Stanisława Bp. Męczennika w Stoczku zapraszają na Gminno-Parafialne Dożynki w Stoczku. Dożynki rozpoczną się dziękczynną Mszą Świętą o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Stoczku. Po Maszy Św. korowód wieńców dożynkowych uda się na plac kościelny, gdzie nastąpi prezentacja wieńców i koszy dożynkowych oraz dzielenie się chlebem. W programie również konkurs na najpiękniejszy wieniec i kosz dożynkowy, wspólne biesiadowanie oraz atrakcje przygotowane dla najmłodszych.
Partnerem Wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 5