Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
Zaproszenie na XX (jubileuszową) edycję Długodystansowego Rajdu na Orientację „DyMnO 2019” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 maja 2019 10:57

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz Wójt Gminy Stoczek zapraszają do udziału w XX (jubileuszowej) edycji Długodystansowego Rajdu na Orientację „DyMnO 2019”.

Szczegóły uczestnictwa oraz informacje na temat samego rajdu dostępne są na stronach internetowych: www.dymno.pl lub www.trepklub.waw.pl (i w załączniku). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest  na stronie www.orienteering.waw.pl . W ramach rajdu oferowane są: trasa piesza TP50 lub rowerowej TR150. Dla chętnych przewidziano trasy krótsze. Terenem rajdu jest Nadbużański Park Krajobrazowy ze swymi mało znanymi i urokliwymi kompleksami leśnymi, śródleśnymi łąkami oraz oczkami wodnymi. Trasy w formie scorelaufu więc każdy będzie mógł wybrać swój wariant trasy i ilość potwierdzonych PK.

Zapraszamy mieszkańców gminy (i nie tylko) do sprawdzenia swoich umiejętności w terenowych zmaganiach.

Regulamin XX Długodystansowego Rajdu na Orientacę DyMnO 2019

Plakat

 
Zakończenie projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 października 2018 08:05

Dobiegła końca realizacja zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi". Na realizację zadania udało się pozyskać kwotę 150 tyś złotych. Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a redystrybuowane są przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”.

W ramach zadania realizowano m. in.: siłownię zewnętrzną, plac zabaw, zagospodarowano tereny przyległe oraz zmodernizowano oświetlenie terenu.

 

 
Zakończenie realizacji projektu: Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 15 września 2018 13:12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach  poddziałania  19.2 
„Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zakończyło realizację projektu pn.: Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem". Głównym celem realizacji operacji była organizacja w 2018 r na terenie Gminy Stoczek kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez zakup i montaż 10 szt. tablic informacyjno-promocyjnych i 10 szt. solarnych lamp parkowych w technologii LED  oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia ze sfery OZE i eventu ekologicznego. W ramach projektu oprócz działań stricte infrastrukturalnych 40 osób z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” wzięło udział w dwudniowym szkoleniu z tematyki ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w skład którego weszły zajęcia merytoryczne (część nich na nowowybudowanej w ramach tego projektu ścieżce edukacji ekologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Stoczku).Beneficjenci wezmą również udział w zorganizowanym w ramach projektu pikniku ekologicznego pn. „Ale wkoło jest zielono” oraz wyjeździe studyjnym do biogazowni w Tończy i elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Korytnica. Projekt jest realizowany dzięki 100% wsparciu środków finansowych pochodzących z środków Unii Europejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na zdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.

 
Polsko-ukraińska wymiana młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 sierpnia 2018 00:00

Od 13 do 22 sierpnia 18 młodych osób uczestniczyło w projekcie polsko – ukraińskiej wymiany młodzieży, który realizowany był w Białym Dunajcu na Podhalu. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek w Partnerskie z zaprzyjaźnioną szkołą z Kijowa na Ukrainie realizowało projekt „Tańce w teleobiektywie”, którego finalnym efektem było przygotowanie oraz nakręcenie teledysku muzycznego przez młodzież. Działania sfinansowała Fundacja Rozwoju systemu Edukacji w ramach Polsko – Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży.

Przez 10 dni pobytu na Podhalu młodzież z obu krajów brała aktywny udział w warsztatach tanecznych oraz warsztatach filmowych,  trakcie których nabywali umiejętności niezbędna do przygotowania klipu muzycznego. Uczyli się choreografii, dobierania oraz elektronicznego tworzenia muzyki, filmowania oraz komputerowego montażu materiału filmowego. W efekcie końcowym powstał montaż słowno-muzyczny, który opisuje działania podejmowane w projekcie.

W trakcie realizacji programu wymiany nie zabrakło również okazji do wzajemnego poznania się. Wieczorki narodowe, spotkania integracyjne, wspólne wycieczki po Tatrzańskim Parku Narodowym oraz zajęcia sportowe zbliżył do siebie uczestników, jak również pozwoliły poznać realia funkcjonowania młodzieży w obu krajach. Niewątpliwymi atrakcjami wymiany było spotkanie z twórcą filmowym i raperem Underem oraz uczestnictwo w „góralskim zbójowaniu” – spotkaniu z rodowitym góralem prezentującym kulturę Podhala.

Teledysk przygotowany przez uczestników projektu znajdziecie tutaj!
 
"RAZEM”- polsko-litewskie młodzieżowe warsztaty dziennikarskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 sierpnia 2018 20:42

W scenerii polskich Tatr, od 7 do 13 sierpnia br. realizowane były działania w ramach projektu polsko-litewskiej wymiany młodzieży. Dzięki środkom finansowym pozyskanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ORŁY Topór (beneficjenta projektu) w Poroninie na Podhalu spotkały się dwie grupy młodych ludzi: z gminy Stoczek, z województwa mazowieckiego w Polsce i miejscowości Varėna położonej w rejonie Orańskim na Litwie. Młodzież spotkała się w celu wspólnej realizacji projektu „RAZEM” – polsko –litewskie młodzieżowe warsztaty dziennikarskie. Wspólnie spędzony czas miał służyć rozwojowi dialogu międzykulturowego, promującego wzajemne poznanie, zrozumienie, tolerancję oraz obalanie stereotypów dotyczących obu krajów. Motywem przewodnim wymiany był model spędzania czasu wolnego przez młodzież z Polski i Litwy, a narzędziem wykorzystanym do realizacji celów projektu było dziennikarstwo. Młodzież, poznając tajniki dziennikarstwa filmowego i prasowego, przygotowywała się od strony merytorycznej do poszukiwania i zbierania materiałów, które miały pozwolić im odpowiedzieć na pytanie: Jak w sposób aktywny i twórczy wykorzystać swój wolny czas. Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali również wśród mieszkańców Podhala oraz gości odwiedzających ten region.

Swoje spostrzeżenia i przemyślenia dotyczące pracy dziennikarskiej oraz wybranego tematu przewodniego uczestnicy wymiany zebrali i opracowali w formie poradnika młodego dziennikarza, gazetki oraz materiału filmowego. Czy się udało? Zachęcamy do własnej oceny ich działań, poprzez dalszą lekturę gazetki i obejrzenie filmu.

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 5