Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek
"RAZEM”- polsko-litewskie młodzieżowe warsztaty dziennikarskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 lipca 2018 19:55

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ORŁY” Topór uzyskało dofinansowanie na realizacje projektu finansowanego z środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Projekt pod nazwą „RAZEM”- polsko-litewskie młodzieżowe warsztaty dziennikarskie” skierowany jest do młodzieży szkolnej z terenu gminy Stoczek. Realizowany będzie w terminie od 23 lipca do 12 września, a działania projektowe realizowane będą w dniach od 7 lipca do 13  lipca.

Głównym celem projektu jest rozwój kreatywności i zaangażowania młodzieży w życie społeczne, obywatelskie i kulturowe, z uwzględnieniem wzajemnego przenikania się kultur. Realizowane działania będą budować świadomość  uczestników i otoczenia nt. kulturowej różnorodności wśród Europejczyków (ale również poszukiwanie wspólnoty) poprzez dialog międzykulturowy oraz pokazywać, że  różnorodność  może być elementem wzbogacającym finalny efekt działań. Efektem finalnym projektu ma być przygotowanie i wydanie gazetki, poradnika młodego dziennikarza i realizacja filmu, realizowane w ramach warsztatów dziennikarskich.

Cele projektu:

  • Międzykulturowe uczenie się i dialog uczestników z Polski i Litwy krajów, mający na celu promocję wzajemnego zrozumienia i tolerancji;
  • Przezwyciężenie stereotypów poprzez kontakt z młodzieżą innego kraju, wspólna realizacje˛ postawionych celów, ewaluacje˛ podjętych działań oraz otwarte dyskusje;
  • Rozwój kreatywności i zaangażowania młodzieży, zwłaszcza w wymiarze społecznym, obywatelskim, kulturowym i środowiskowym.

Zakładane rezultaty jakościowe:

  • Międzykulturowe uczenie się i dialog pomiędzy uczestnikami z Polski i Litwy, co przyczyni się do pogłębienia wzajemnego zrozumienia i tolerancji;
  • Niwelacja stereotypów i uprzedzeń wciąż istniejących w polskim i litewskim społeczeństwie;
  • Pobudzanie kreatywności i zaangażowanie młodzieży, zwłaszcza w wymiarze społecznym, obywatelskim, kulturowym i środowiskowym.

Zakładane  rezultaty ilościowe:

  • zorganizowanie 1 wymiany z udziałem polskiej i litewskiej młodzieży (po 10 osób osoby młodzieży z każdej strony + po 2 opiekunów z każdej strony);
  • wydanie biuletynu (gazetki) oraz reportażu telewizyjnego na DVD

Kwota wsparcia projektu: 33 829,45 PLN

Szczegółowych informacji o projekcie udziela oraz zapisy do uczestnictwa w projekcie przyjmuje koordynator projektu, pan Marcin Ilczuk, pod telefonem tel. 25 6919177 lub mailowo Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
„Wspólna historia-wspólna przyszłość” – Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 lipca 2018 14:11

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek realizowało w ostatnich dniach kolejny projekt Międzynarodowej Wymiany Młodzieży pod hasłem „Wspólna historia-wspólna przyszłość” – Polsko-Litewska Wymiana Młodzieży. Tym razem po raz pierwszy wymiana była dokonana z innym krajem niż zazwyczaj – z Litwą. Projekt realizowanym był dla uczniów dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku, którego głównym celem jest poznanie przez uczniów innej kultury, tradycji, historii, nawiązanie nowych znajomości oraz stworzenie nowej wspólnej przyszłości. Projekt realizowany był w dniach 4 lipca – 10 lipca 2018 r. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Międzynarodowe spotkanie odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Kołatek” w miejscowości Mierki niedaleko Olsztyna. Ośrodek położony jest między dwoma jeziorami Staw oraz Pluszne, otoczony liściasto-iglastym lasem. „Kołatek” zapewnia cichą, spokojna atmosfera, moc atrakcji dla uczestników oraz piękną pogodę, którą mieliśmy.

Uczestnicy obu grup – Polski i Litwy – spotkali się w dniu 4 lipca by przez 7 dni wspólnie przypomnieć sobie swoją wspólną historię i stworzyć ją nowo. Udział w  wymianie wzięło 10 uczniów Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku (klas II i III) wraz z 2 opiekunami. Grupa Litewska przyjechała do nas w składzie 10 uczniów i 2 opiekunów ze szkoły Matuiz Pagrindin Mokykla – szkoła średnia z miejscowości Matuiz.

Motywem przewodnim wymiany była Bitwa pod Grunwaldem, która odbyła się 15 lipca 1410 r. gdzie wspólnie polskie i litewskie wojska pod wodzą Jagiełły stoczyły bitwę jedną z największych w historii średniowiecznej Europy z siłami rycerstwa zakonu krzyżackiego. Uczestnicy mieli za zadanie opowiedzieć w dwóch językach historię bitwy na podstawie przeprowadzonego wspólnie cyklu wywiadów z uczestnikami obchodów rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, z mieszkańcami miejscowości Mierki – gdzie mieszkali, ze wczasowiczami i pracownikami ośrodka. W ramach zadania młodzież podzieliła się na trzy Polsko-Litewskie zespoły biorąc czynny udział w organizowanych warsztatach filmowo-fotograficznych. Razem dokumentowali swoje działania w postaci zrobionych zdjęć, przeprowadzali i nagrywali wywiady, stworzyli prezentację multimedialne opowiadające o wydarzeniach z okresu średniowiecza, które później zaprezentowali. Do swoich działań wykorzystywali kamerki wyczynowe, aparat fotograficzny, własne telefony oraz drona pod okiem specjalisty. Na podstawie posiadanej wiedzy oraz zebranych materiałów młodzież opracowała film. Całość wspólnej pracy została nagrana przez profesjonalnego twórcę filmów, film niebawem ukaże się na naszej stronie. Idąc śladami wspólnej historii odwiedziliśmy Malbork oraz zwiedzili i poznaliśmy historię Zakonu Krzyżackiego, który jest jednym z najlepiej zachowanych zakonów z czasów średniowiecza w Europie. Pojechaliśmy również zobaczyć słynne pola Grunwaldu gdzie trwały przygotowania do obchodów i rekonstrukcji Bitwy pod Grunwaldem. Zwiedziliśmy też Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, gdzie mogliśmy obejrzeć eksponaty z czasów średniowiecza, zbroje w jakiej rycerze dawniej walczyli, broń, monety z państwa polskiego i krzyżackiego oraz scenę bitwy z filmu „Krzyżacy”, mogliśmy sobie wyobrazić jak mogła wyglądać Bitwa pod Grunwaldem. Natomiast czas wolny wypełniały nam różnego rodzaju atrakcję, począwszy od zapoznawczego meczu siatkówki Polska-Litwa aż do turnieju piłki nożnej z drużyną ze sąsiedniego obozu. Nasze grupy, która połączyła swoje siły zakończyły turniej pięknym zwycięstwem dla Polsko-Litewskiego zespołu 4:2. Rozgramiając swoich przeciwników – nawiązując do tematyki projektu... W kolejnych dniach młodzież wzięła udział w spływie kajakami, mogąc tym samym podziwiać wspaniałe walory krajoznawcze mazur, przy wspólnym ognisku, które odbyło się ostatniego dnia mogliśmy podsumować naszą wspólną pracę i powspominać najciekawsze i najśmieszniejsze sytuację. Na koniec odbyła się wspólna dyskoteka, która zakończyła pełen wrażeń dzień.

Nazajutrz spotkaliśmy się na podsumowaniu naszych działań. Grupa litewska przygotowała dla nas miłe pamiątkowe niespodzianki. My oczywiście, też o nich pamiętaliśmy. Na pamiątkę naszej współpracy przekazaliśmy sobie wzajemnie flagi z naszymi podpisami. Nieubłaganie nastąpił czas rozstania, pożegnaliśmy się więc wzajemnie licząc, że za rok się ponownie spotkamy na kolejnej wymianie.

Serdecznie pozdrawiamy Grupę Litewską. Do rychłego zobaczenia!

 

Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=023xnUrow-g&feature=youtu.be


 
Aktywizacja środowiska harcerskiego obszaru LGD "Bądźmy Razem" poprzez szkolenie kadr PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 maja 2018 07:54

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Stowarzyszanie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek rozpoczyna realizację projektu pod nazwą „Aktywizacja środowiska harcerskiego obszaru LGD "Bądźmy Razem" poprzez szkolenie kadr”, finansowanego z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”.

Cele projektu koncentrują się wokół integracji środowiska harcerskiego lokalnej społeczności oraz podniesienie jakości kapitału społecznego mieszkańców powiatu węgrowskiego poprzez podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności praktycznych oraz kwalifikacji lokalnych liderów społecznych - aktywnych mieszkańców powiatu węgrowskiego, niezbędnych do właściwej i twórczej pracy z młodzieżą. Zostaną oni wyposażeni w nowe narzędzia rozwijające wachlarz możliwości organizowania czasu wolnego w formie aktywnego działania w różnorodnych formach, a tym samym zwiększenia ich aktywności w lokalnych społecznościach. Spowoduje to zwiększenie zainteresowania działalnością ZHP oraz będzie elementem budującym „dobry klimat” dla inicjatyw integracyjnych na tym polu, jednocześnie zwiększy poziom integracji pomiędzy członkami lokalnych społeczności, poprzez budowanie więzi z lokalnym środowiskiem i nawiązywanie relacji pomiędzy różnymi grupami lokalnych społeczności. W opisany cel wpisują się również działania promujące działalność z ZHP  jako szansę i sposób kształtowania więzi społecznych i nowego sposobu „odczytania” starych wartości; cennego doświadczenia społecznego, zdobywania doświadczenia życiowego; jako narzędzie poznawcze miejsca (kraju, regionu), jego gospodarki, kultury, historii i przyrody.

W ramach działań zakładanych do realizacji w ramach projektu 20 lokalnych liderów społecznych (aktywnych mieszkańców powiatu węgrowskiego (obszaru LSR), działających lub zamierzających działań na rzecz ZHP) podniesie swoje umiejętności praktyczne oraz kwalifikacje.  Zostaną oni wyposażeni w nowe narzędzie rozwijające wachlarz możliwości organizowania aktywności lokalnej na płaszczyźnie pracy z dziećmi i młodzieżą

Zakładane cele osiągnięte zostaną poprzez organizację 3 kursów szkoleniowych: Kursu przewodnikowskiego, przygotowującego do pełnienia służby instruktorskiej ZHP, kursu drużynowego, przygotowującego do prowadzenia drużyny harcerskiej oraz Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR. Nabyte umiejętności beneficjenci projektu będą sprawdzać i doskonalić w praktyce, w trakcie organizowanych w ramach projektu dwóch biwakach i dwóch rajdach harcerskich.

W projekcie, zgodnie z założeniami realizowanych kursów, zakłada się udział 20 osób, w wieku od 16 roku życia (urodzonych w roku 2002 i wcześniej), mieszkańców obszaru LGD Bądźmy Razem.  Kryterium naboru stanowić będzie kolejność zgłoszeń poprzez złożenie kompletu dokumentów oraz spełnienie wymienionych wyżej wymogów odnośnie wieku oraz zamieszkania.

Wypełnioną dekorację uczestnictwa w projekcie (załączoną poniżej) należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, ul. Armii Krajowej 1,
07-104 Stoczek do dnia 22 maja br.

Zachęcamy do udziału w projekcie.

Pobierz deklarację uczestnictwa w projekcie

 
Projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 grudnia 2017 10:03

W dniu 13.12.2017 r. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek podpisało umowę o dofinasowanie na realizację zadania pn.: „Rozbudowa infrastruktury publicznej w miejscowości Stoczek poprzez remont placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu i urządzeniami towarzyszącymi". Na realizację zadania udało się pozyskać kwotę 150 tyś złotych. Środki finansowe pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a redystrybuowane są przez Lokalną Grupę Działania „Bądźmy Razem”.

 
Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 02 kwietnia 2018 12:55

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach  poddziałania  19.2  
„Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W związku z przystąpieniem do realizacji przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek projektu pn.: Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem" ogłasza się rekrutację Beneficjentów projektu. Głównym celem realizacji operacji jest organizacja w 2018 r na terenie Gminy Stoczek kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez zakup i montaż 10 szt. tablic informacyjno-promocyjnych i 10 szt. solarnych lamp parkowych w technologii LED  oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia ze sfery OZE i eventu ekologicznego. W ramach projektu oprócz działań stricte infrastrukturalnych 40 osób z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” weźmie udział w dwudniowym szkoleniu z tematyki ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w skład którego wejdą zajęcia merytoryczne (część nich na nowowybudowanej w ramach tego projektu ścieżce edukacji ekologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Stoczku).Beneficjenci wezmą również udział w zorganizowanym w ramach projektu pikniku ekologicznego pn. „Ale wkoło jest zielono” oraz wyjeździe studyjnym do biogazowni w Tończy i elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Korytnica. Projekt jest realizowany dzięki 100% wsparciu środków finansowych pochodzących z środków Unii Europejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na zdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonej deklaracji uczestnictwa w projekcie do siedziby Stowarzyszenia na ulicy Armii Krajowej 1 do dnia 20 kwietnia 2018 r.

Karta zgłoszenia

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 5