Zakończenie realizacji projektu: Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 15 września 2018 13:12

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskich w ramach  poddziałania  19.2 
„Wsparcie  na  wdrażanie operacji  w  ramach  strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zakończyło realizację projektu pn.: Kampania edukacyjna: "Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych na obszarze LGD "Bądźmy Razem". Głównym celem realizacji operacji była organizacja w 2018 r na terenie Gminy Stoczek kampanii edukacyjnej z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez zakup i montaż 10 szt. tablic informacyjno-promocyjnych i 10 szt. solarnych lamp parkowych w technologii LED  oraz przeprowadzenie dwudniowego szkolenia ze sfery OZE i eventu ekologicznego. W ramach projektu oprócz działań stricte infrastrukturalnych 40 osób z terenu działania Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” wzięło udział w dwudniowym szkoleniu z tematyki ochrony przyrody ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w skład którego weszły zajęcia merytoryczne (część nich na nowowybudowanej w ramach tego projektu ścieżce edukacji ekologicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Stoczku).Beneficjenci wezmą również udział w zorganizowanym w ramach projektu pikniku ekologicznego pn. „Ale wkoło jest zielono” oraz wyjeździe studyjnym do biogazowni w Tończy i elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Korytnica. Projekt jest realizowany dzięki 100% wsparciu środków finansowych pochodzących z środków Unii Europejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na zdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, pozyskanym z Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.