Fio turystyka
Zakończyliśmy realizację projektu "Turystyka społeczna narzędziem aktywnej integracji" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 grudnia 2017 16:16

Wraz z końcem listopada Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek zakończyło realizację projektu „Turystyka społeczna narzędziem aktywnej integracji”, wspierającego i promującego rozwój turystyki skierowanej do najmniej uprzywilejowanych grup społecznych. W ramach projektu 25 lokalnych liderów – mieszkańców powiatu węgrowskiego, którzy działają lub zamierzają rozwinąć swoją aktywność na polu turystyki nabyło nowe umiejętności i kwalifikacje, uczestnicząc w kursach Instruktora Turystyki Kwalifikowanej w zakresie turystyki pieszej nizinnej oraz turystyki kajakowej. W ramach projektu realizowany był również kurs z zakresu rekreacji ruchowej, nadający uprawnienia Instruktora Nordick Walking.

Ponieważ projekt zakładał przede wszystkim organizację turystyki społecznej, skierowanej do mniej zamożnej grupy społeczeństwa, wykorzystującej walory turystyczne najbliższej okolicy, beneficjenci w ramach projektu podnosili swoja wiedzę w zakresie znajomości atutów przyrodniczych, architektonicznych i kulturowych powiatu, które można wykorzystać przy planowaniu imprez turystycznych. Również uczestnicząc w szkoleniu „Specjalista do spraw organizacji turystyki społecznej” poznawali zasady organizacji tego rodzaju turystyki, możliwości pozyskiwania środków na jej organizację oraz uczyli się jak w praktyce przygotować wnioski aplikacyjne o środki na działania z zakresu turystyki.

Druga cześć projektu pozwoliła na sprawdzenie nabytych umiejętności w praktyce. Zadaniem projektowym, a tym samym zadaniem instruktorów było przygotowanie i przeprowadzenie 13 imprez turystycznych dla mieszkańców lokalnych społeczności, promujących jednocześnie powiat węgrowski jako miejsce atrakcyjne dla organizacji turystyki oraz wypoczynku.

W ramach projektu zrealizowano 3 rajdy piesze, 5 rajdów rowerowych, dwa spływy kajakowe, integracyjny międzypokoleniowy rajd rowerowy oraz dwa marsze Nordic Walking. W sumie we wszystkich imprezach udział wzięło ok. 300 osób z różnych miejscowości powiatu węgrowskiego oraz różnych grup społecznych.

Najlepszym przykładem że projekt zrealizował zamierzony cel jest udział instruktorów, którzy uczestniczyli w projektach w mniej lub bardziej formalnych inicjatywach turystycznych i rekreacyjnych, organizowanych w regionie poza działaniami projektowymi, jak np. uczestnictwo i współorganizacja „biegów” Nordic Walking.

Wszystkim dziękujemy za udział i zaangażowanie w realizację projektu. Instruktorom życzymy jak najwięcej pomysłów oraz jak największej ilości zrealizowanych imprez turystycznych.

Nadal funkcjonuje profil projektu na FB – zapraszamy do polubienia i śledzenia pojawiających się tam informacji dotyczących szeroko rozumianych zagadnień turystycznych.


 


Poprawiony: sobota, 30 grudnia 2017 17:59
 
Turystyka społeczne ... w połowie projektu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 01 sierpnia 2017 17:40

Od kwietnia br. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek realizuje projekt wspierający rozwój turystyki w powiecie węgrowskim pod nazwą „Turystyka społeczna narzędziem aktywnej integracji”. Zakończyła się pierwsza część projektu, w ramach której 25 osób – mieszkańców powiatu węgrowskiego przeszło szkolenia i uzyskało uprawnienia instruktora turystyki kwalifikowanej za zakresu turystyki pieszej nizinnej oraz turystyki kajakowej. W ramach projektu zrealizowano również szkolenie instruktorskie z zakresu Nordic Walking. Poza uprawnieniami instruktorskimi beneficjenci projektu poznali zasoby i walory powiatu węgrowskiego, w oparciu o które warto organizować lokalną turystykę. Biorąc udział w szkoleniu „Specjalista ds. turystyki społecznej” poznawali specyfikę organizacji turystyki dla osób należących do defaworyzowanych grup społecznych.

W drugiej części projektu, która rozpoczęła się w międzyczasie, nasi instruktorzy wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie szkoleń będą wykorzystywać w praktyce. W lokalnych środowiskach trwają przygotowania do imprez turystyki kwalifikowanej: rajdów pieszych, rajdów rowerowych i spływów kajakowych. Część instruktorów będzie przygotowywała program wycieczek oraz organizowała sobie grupy wycieczkowe. Warto śledzić nasz profil  na  Facebooku, gdzie pojawiają się informacje o działaniach projektowych.