Szkolenie strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 października 2020 20:15

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, na podstawie umowy podpisanej z Ochotniczą Strażą Pożarną w Stoczku, będzie realizowało projekt pn. "Szkolenie strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych.

Projekt jest finansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki na działania projektowe OSP pozyskało w ramach konkursu realizowanego przez Lokalną Grupę Działania” Bądźmy Razem”, a zadania podejmowane w projekcie w projekcie realizują Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD.

Zakończył się okres naboru uczestników do projektu: "Szkolenie strażaków OSP i potencjalnej młodej kadry w zakresie technik linowych". W załączniku znajduje się protokół z posiedzenia zespołu rekrutacyjnego wraz z listą osób zakwalifikowanych do poszczególnych szkoleń. Realizator szkoleń będzie się kontaktował indywidualnie z zakwalifikowanymi osobami w celu ustalenia dalszych kwestii związanych z uczestnictwem w projekcie.

Wyniki rekrutacji